4240 Postupak Zavarivanja TIG I

Schweißausbildung in WIG I
Spajanje i služenje/upotreba pribora za zavarivanje. Praktične vežbe: Sučeoni- i kutni-zavari (t-komad), BW-zavarivanje na limovima iz ugljenični (C) čelika, aluminiuma i visoko legiranih čelika.

1 Kurstermin
21.02.2022 - 28.02.2022
WIFI Linz

Verfügbar
668,00 eur
Screenreader Text

21.2. bis 28.2.2022,
Mo bis Fr 17 bis 21:15 Uhr

Kursdauer: 30 (Einheiten)

Wiener Straße 150
4021 Linz

4240 Schweißausbildung in WIG I

Zašto vi pohađjate ovaj kurs:

Spajanje i služenje/upotreba pribora za zavarivanje. Praktične vežbe: Sučeoni- i kutni-zavari (t-komad), BW-zavarivanje na limovima iz ugljenični (C) čelika, aluminiuma i visoko legiranih čelika.

Jesik predavanja:

hrvatski, sprski, slovenski

Sadržaj:

  • Teorija TIG zavarivanja, sigurnost, zaštita za zdravlje.
  • Povlačenje, bez dodatnog i sa dodatnim materijalom, i 3 mm aluminijske ploče.
  • I-sav (sljeb) u poziciji PA, PC, PF, 3 do 2 mm aluminijsek ploče (lim).
  • Ugaoni savovi na poziciji PA, PF, aluminijske ploče (limovi).
  • Kuntni zavar u poziciji PA, PF, aluminijske ploče (limovi).
  • Zavarivanje nehrdajuceg čelika, povlačenje, laga kuni zavara šava iz razuličitih debeljina limova.
  • Nehrdajuci čelik, I-zavar, pedmetac za zaštitu korijena 2 i 3 mm