5854 Obuka za vozaca viljuskara

Ausbildung zum Führen von Hubstaplern - Sprache: Serbokroatisch (BKS)
Povecajte svoje šanse na trzištu rada sa dozvolom za upravljanje viljuškarom! Na ovome kursu za upravljanje viljuškarom sticete zakonom propisana znanja u teoriji i praksi i pripremate se optimalno za ispit. Nakon polozenog ispita dobijate zakonski priznatu dozvolu (Štapleršajn) u formatu bankovne kartice. Obuka i ispit na maternjem jeziku (BKS Bosanski/Hrvatski/Srpski)

4 Kurstermine
20.09.2021 - 28.09.2021
WIFI Linz

Verfügbar
320,00 eur
Dokumenti za ucenje i naknada za ispitivanje
Screenreader Text

20.9. bis 24.9.2021,
Mo bis Do 17 bis 21:45 Uhr,
Fr ab 14 Uhr Praxis,
Prüfung am 28.9.2021,
Di ab 17 Uhr

Kursdauer: 23 (Einheiten)

Wiener Straße 150
4021 Linz

8.11. bis 12.11.2021,
Mo bis Do 17 bis 21:45 Uhr,
Fr ab 14 Uhr Praxis,
Prüfung am 16.11.2021,
Di ab 17 Uhr

Kursdauer: 23 (Einheiten)

Wiener Straße 150
4021 Linz

14.3. bis 18.3.2022,
Mo bis Do 17 bis 21:45 Uhr,
Fr ab 14 Uhr Praxis,
Prüfung am 22.3.2022,
Di ab 17 Uhr

Kursdauer: 23 (Einheiten)

Wiener Straße 150
4021 Linz

9.5. bis 13.5.2022,
Mo bis Do 17 bis 21:45 Uhr,
Fr ab 14 Uhr Praxis,
Prüfung am 17.5.2022,
Di ab 17 Uhr

Kursdauer: 23 (Einheiten)

Wiener Straße 150
4021 Linz

5854 Obuka za vozaca viljuskara

Cilj Kursa:

Dozvola za upravljanje viljuškarom je jedna dodatna i važna lična kvalifikacija koju, uz korištenje raznih podsticaja, možete (kada plaćate sami) da dobijete na WIFI-ju skoro besplatno.

U teoretskom i praktičnom dijelu kursa koji pratite na maternjem jeziku (BKS – Bosanski/Hrvatski/Srpski) ćete biti najbolje pripremljeni za sam ispit.

Sa tom kvalifikacijom podižete sebi vrijednost na tržištu rada kroz uvećane mogućnosti radnog angažovanja. Ako vaša djelatnost na radnom mjestu i ne obuhvaća direktno manipulaciju teretom, stičete prednost kada i u pojedinačnim slučajevima smijete manipulisati viljuškarom.

Iskoristite dugogodišnje iskustvo WIFI-ja i naših trenera. Na našim kursevima, nakon kvalitetne obuke, kvalifikaciju vozač viljuškara. godišnje stekne preko 2000 polaznika.

 • Ispit polažete u kratkom roku nakon završetka kursa. Koristimo nove zakonske mogunosti i nudimo Vam završetak obuke i polaganje ispita na Vašem maternjem jeziku. Naši treneri i ispitivai potiu sa Vašeg govornog podruja!
 • Skriptu koju koristite u obuci dobijate na poetku kursa i njena cijena je u okviru sume koju plaate za kurs. Skripta je takodje prevedena na Vaše maternje jezike.

Iskoristite visoke podsticaje kada sami plaćate troškove kursa:

 • Bonus za dodatno Školovanje Radničke Komore Austrije
  (30%, maximalno 110,- Euro)

 • Bonus za dodatno školovanje pokrajine Gornja Austrija  (40%)

 • Preostali troškovi (ukjlučujući putne troškove) se mogu prijaviti u okviru poreske objave za tekuću godinu kao tzv. Werbungskosten.
 • Preostali iznos se može prikazati kod poreske objave („Steuerausgleich“), ukljuujui putne troškove  (tzv. Kilometer-Geld.)

Sadržaj:

Teorija:

 • Osnove mehanike i elektrotehnike
 • Sastavni dijelovi i način rada viljuskara.
 • Mehanička i elektro oprema viljuškara
 • Korištenje i održavanje
 • Osnove pravnih propisa pri radu i korištenju viljuškara

Praksa

 • Praktično korištenje viljuškara te umjeće u radu

Završni ispit:

 • Nekoliko dana neposredno po završetku obuke, održava se i ispit koji je dio kursa i koji pripada kompletnoj obuci i ukljuen je u cijenu kursa. Pred ispitnom komisijom prikazujete svoja teoretska i praktina znanja koja ste stekli u obuci. U sluaju pozitivne  ocjene na ispitu, odmah nakon kursa dobijate dozvolu za upravljanje viljuškarom, koja predstavlja važnu dodatnu kvalifikaciju u vašem predstojeem radnom angažovanju.
 • U sluaju negativnog ishoda ispita, nudimo Vam, u okviru naše WIFI-Wissensgarantie, mogunost ponovnog
 • polaganja ispita bez ponovnog plaanja.
 • Svaki polaznik kursa nakon položenog ispita, dobija odmah dozvolu za upravljanje viljuškarom (Staplerschein) u praktinom formatu bankovne karte.

Polaznici kursa:

 • Mogu biti svi zainteresovani starosti od 18 godina kao i uenici u školama skladišne logistike.

Važno:

 • Službene ili privatne smetnje, promjena radnog mjesta odnosno poetak radnog odnosa itd. ne utiu na Vašu obavezu posjete kursa.
 • Ako ne želite ili ne možete prisustvovati nastavi na kursu, svejedno iz kojega razloga, morate se obavezno odjaviti najmanje dvije sedmice prije poetka kursa, u protivnom Vam se zaraunava iznos za storniranje. Ako se ne pojavite na kursu bez odjave, obavezni ste uplatiti kompletnu cijenu kursa.

Trajanje i sadržaj kursa su zakonski regulisani i stoga je obavezno 100 postotno prisustvo na nastavi kursa.

 • Osobe starosti ispod 18 godina (uenici): mogu posjedovati dozvolu za upravljanje viljuškarom,
 • ali im je upravljanje samovozeim radnim sredstvima (znai i viljuškarima) zabranjeno.
 • Upravljanje viljuškarom je za osobe mladje od 18 godina zakonski mogue samo nakon izdavanja posebne dozvole radnog inspektorata na osnovu posebne zakonske odredbe (gem. §8 Abs. 1 KJBG-VO).
 • Ta dozvola se izdaje samo u pojedinanim sluajevima za uenike koji pohadjaju školovanje za magacinskog logistiara (Berufsbild: BGBl. II Nr. 105/2001) i koji ispunjavaju dodatne uslove propisane zakonom.
 • Dodatna informacija:
  Za osobe koje nemaju mogunosti da stiu dodatnu praksu vožnje viljuškara u firmi u kojoj rade, WIFI nudi mogunost dodatnog pojedinanog treninga (dodatno plaanje), uz nadzor iskusnih trenera.

Dieses Seminar bieten wir auch:

 • Exklusiv für Ihr Unternehmen
 • Absolut praxisnah – auf Ihren Bedarf abgestimmt
 • Zeitlich, örtlich und inhaltlich flexibel

Jetzt anfragen: